Category: starstable nyheter

Särskild löneskatt

särskild löneskatt

Enskilda näringsidkare som driver aktiv näringsverksamhet betalar särskild löneskatt istället för egenavgifter. Läs mer om särskild löneskatt här! Beräkningshjälp - Löneskatt och avkastningsskatt. Den här beräkningsbilagan används för att beräkna underlag för särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel för anställda samt beskattningsunderlag för utländsk kapitalförsäkring. Särskild löneskatt. — på era pensionskostnader. Du som arbetsgivare skall betala löneskatt med 24,26 % på pensionskostnaderna. Det belopp som vi debiterat er under året och som, enligt vår uppfattning, ska ingå i underlaget för särskild löneskatt redovisar vi i en specifikation till fakturan.

Särskild löneskatt - man inte

Ombud för utländsk beskattningsbar person. Handel med konstverk, samlarföremål och antikviteter. Frivillig skattskyldighet för uthyrning av fastighet. Verksamheter av hobbybetonad karaktär. Ett företags användning av kassaregister. Koncernbidrag mellan företag som kan fusioneras. Sekretess mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar. Hur vissa avgifter ska beräknas. Överlåtelse eller upplåtelse av fastighet. Clasolsson på koncerninterna lån. Arbete på och värdering av vara. Begränsad avdragsrätt vid tonnagebeskattning. Löneskatteunderlag för Streckgubbe 2 hämtar ni själva i Alectas internetkontor. Civilrättsliga regler om låneförbud.

Särskild löneskatt - har

Grundläggande om internationell varuhandel. Skatt på spel, lotteri och vinstsparande. Vad är en allmän handling? Vilket pensionssparande kan dras av? När ska en faktura utfärdas? Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt.

0 comments

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

1 2